Twitch & YouTube Equipment

Twitch & YouTube Equipment

Kamera: https://amzn.to/30I9Vno
Objektiv: https://amzn.to/3FbWg6P
Mikrofon: https://amzn.to/3qimPm7
Mischpult: https://amzn.to/3feV9Im

Grafikkarte: https://amzn.to/3J5ipX8
Prozessor: https://amzn.to/3yFTi8h
Mainboard: https://amzn.to/3mfQZDU
Arbeitsspeicher (2x): https://amzn.to/3E8mQN8
Festplatte (2x): https://amzn.to/3p7Jj8E
Netzteil: https://amzn.to/3e5eICn
Kühler: https://amzn.to/3p7V7aX
Gehäuse: https://amzn.to/3J5jdv8

Bildschirm (2x): https://amzn.to/3qk2a0Z

Tastatur: https://amzn.to/3GWluH6
Maus: https://amzn.to/3yN24BC
AirPods: https://amzn.to/3J5jdv8